Schrijf je in voor de Stadsquiz Huissen

StadsQuiz Huissen 2020 wordt uitgesteld!

Voor de vijfde keer zou de Rotary Arnhem Huissen dit jaar de StadsQuiz Huissen organiseren. Om dit mogelijk te maken in deze tijd van Corona werd gekozen voor een digitale variant. Onder de naam StadsQuiz Huissen 2.0 zou deze 30 oktober plaatsvinden. Alles staat klaar en het beloofde een prachtige lustrumquiz te worden, maar ……

De afgelopen weken kregen wij als StadsQuizorganisatie zowel afmeldingen als aanmeldingen, ook van teams die nog niet eerder met een StadsQuiz hadden meegedaan. We ontvingen vele positieve reacties, maar ook reacties van mensen die spraken van zorg.

Zorg, vooral gericht op het besmettingsrisico dat momenteel erg hoog is. Het dus niet bij elkaar kunnen komen zonder het risico van besmetting lijkt voor velen het belangrijkste aspect om niet mee te doen met de StadsQuiz. Voor velen is dit een ingrijpende situatie, ook al omdat er in een aantal gevallen binnen de eigen kring sprake is van Coronabesmetting.

Het besmettingsrisico van Corona is op dit moment erg hoog. Zo spreekt de regering van een ernstige situatie. De boodschap daarbij is: beperk de contacten tot het hoogstnoodzakelijke. Met deze boodschap worden we door de daaraan gekoppelde maatregelen ingehaald in ons enthousiasme om de digitale variant van de StadsQuiz door te laten gaan.

Natuurlijk vinden wij het jammer voor de teams die zich wel hebben opgegeven, maar bij onze afweging om de StadsQuiz al dan niet door te laten gaan hebben de eerder genoemde punten zwaar gewogen.

Daar komt bij dat een belangrijk onderdeel van de StadsQuiz de sociale binding is. Dit laatste valt nu nagenoeg weg en maakt dat we op dit moment niet anders kunnen dan de StadsQuiz uit te stellen.

Uitstel is zeker geen afstel. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar dat de vijfde editie van de StadsQuiz gespeeld gaat worden, staat vast. We hopen dat dan alle teams weer meer doen.

Tijdens de voorbereiding hebben vele mensen ons geholpen, dan wel hun hulp toegezegd. Ook zijn er de sponsors die al een financiële bijdrage hebben gedaan of al een toezegging hebben gedaan om zo een bijdrage te leveren aan de goede doelen. Wij willen hen allen hartelijk danken en hopen dat ze er weer bij zijn als de lustrum editie van StadsQuiz wel georganiseerd kan worden.

Wij willen verder iedereen bedanken voor de ontvangen reacties. Wij staan weer klaar als het zover is.

Rotary Club Arnhem-Huissen

Naar het overzicht