Schrijf je in voor de Stadsquiz Huissen

Doe mee aan de Stadsquiz Huissen 2018! 

De Stadsquiz Huissen 2018 vindt plaats op vrijdagavond 26 oktober. Eén week later, op 2 november, vindt de feestelijke uitslagenavond in De Buitenpoort plaats.

Het verheugt ons, dat na de succesvolle editie 2016, de Stadsquiz Huissen dit jaar weer zal plaatsvinden. Het jaar 2017 is een jaar van bezinning geweest waarin we de tijd hebben  genomen om na te denken over de toekomst van de Stadsquiz Huissen. Onze belangrijkste conclusie is, dat de stadsquiz een eigen plaats heeft veroverd binnen het scala aan Huissense hoogtijdagen en dat het van meerwaarde voor de Huissense gemeenschap is om de quiz te continueren. Het Huissens Dictee is in de stadsquiz opgenomen.

Na drie edities is er een vaste kern van enthousiaste teams ontstaan die aan de Stadsquiz meedoet. Dit is dé reden om met vol enthousiasme door te gaan met het organiseren van de Stadsquiz.

Wel hebben wij moeten constateren, dat het jaarlijks organiseren van de quiz, zowel voor deelnemers als voor organisatoren, veel inspanning vraagt. Dit heeft geleid tot twee aanpassingen: 

  1. De Huissense Stadsquiz wordt een biënnale; een tweejaarlijks evenement.
  2. Wij hebben de organisatie versterkt door samenwerking te zoeken met derden. 

Laatstgenoemde aanpassing is tevens bedoeld om de quiz hechter te verankeren in de Huissense gemeenschap. We gaan daartoe samenwerken met een afvaardiging van Scouting Dannenburcht, deze maakt vanaf de 2018-editie deel uit van het kernteam dat de Stadsquiz voorbereidt.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het quizboek en de werving van deelnemers en sponsoren. 

Het inschrijfformulier vindt u op iedere pagina.

Wij rekenen op uw deelname! 

Rotary Club Arnhem-Huissen en Scouting Dannenburcht

 

Inschrijven Stadsquiz Huissen